Cách gỡ cài đặt Snaptube

Để gỡ cài đặt Snaptube từ thiết bị Android của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đi tới “Cài đặt” ứng dụng trên thiết bị của bạn.
  2. Cuộn xuống “Apps" hoặc "Application Manager".
  3. Tìm Snaptube trong danh sách các ứng dụng đã cài đặt và nhấn vào nó.
  4. Nhấn vào “Gỡ bỏ cài đặt"Nút.
  5. Xác nhận hành động bằng cách nhấn vào “OK".

Bây giờ, ứng dụng sẽ được gỡ cài đặt khỏi thiết bị của bạn. Xin lưu ý rằng việc gỡ cài đặt Snaptube cũng sẽ xóa mọi video hoặc bài hát đã lưu khỏi thiết bị của bạn.